d
h
m
s
Jak vypočítat, které čerpadlo potřebuji

Jak vypočítat, které čerpadlo potřebuji

Obsah

Pokiaľ ste sa rozhodli, že chcete vodu zo svojej studne alebo vrtu aj reálne využívať, prvú vec, ktorú musíte zvážiť je aký typ čerpadla je vhodné na čerpanie vody použiť. V prípade, že vaša studňa alebo vrt nepresahuje hĺbku 8 metrov, môžete si vybrať samonasávacie čerpadloAk disponujete studňou alebo vrtom, ktorých hĺbka je väčšia ako 8 metrov, je potrebné vyberať ponorné čerpadlo.

Pokud jste se rozhodli, že chcete vodu ze studny nebo vrtu skutečně využívat, musíte nejprve zvážit, jaký typ čerpadla je pro čerpání vody vhodný. Pokud je vaše studna nebo vrt hluboký méně než 8 metrů, můžete zvolit samonasávací čerpadlo. Pokud máte studnu nebo vrt hluboký více než 8 metrů, musíte zvolit ponorné čerpadlo.

 • V případě čerpadel jsou parametry - zdvihový objem a průtok - uváděny v maximálních hodnotách, a to z toho důvodu, že sami výrobci při uvádění hodnot nezohledňují možnost ztrát v instalačním potrubí.
 • Proto je nesmírně důležité umět správně vypočítat, jaké čerpadlo potřebujete, abyste z něj dostali dostatek vody při požadovaném tlaku. Výpočet je vhodný jak pro ponorná a samonasávací čerpadla, tak pro domácí vodárenské soupravy.

Maximální výtlak čerpadla

 • U každého čerpadla uvádíme maximální výtlak čerpadla, který se obvykle označuje písmenem H a udává se za podmínek nulových ztrát.
 • Výsledný maximální tlak čerpadla bez tlakových ztrát se vypočítátakto: 10 m maximálního tlaku čerpadla = 1 Bar
 • Příklad: Čerpadlo s maximálním výtlakem H 80 m vyvine v potrubí maximální tlak 8 Bar bez ztrát.

Tlakové ztráty v rozvodech

Tlakové ztráty musí zahrnovat hloubku studny, terénní nerovnosti, převýšení v domě, svislé a vodorovné vzdálenosti až k nejvyššímu místu odběru.

 • 1 m svislého rozvodu = 1 m nejvyššího výtlaku = 0,1 baru.
 • 10 m vodorovného rozvodu = 1 m výtlaku čerpadla = 0,1 Baru.
 • kulový kohout, kolena v potrubí atd. = 0,2 Bar
 • zpětný ventil = 1 Bar

Při instalaci řídicích zařízení, jako je tlakový spínač, řídicí jednotka nebo frekvenční snímač, je třeba počítat s výkonnostní rezervou 10 % koncového tlaku.

Příklad výpočtu výtlaku čerpadla pro 20 m hluboký vrt

 • hloubka vrtu: 20 m - tlaková ztráta na výtlaku čerpadla 20 m = 2 Bar
 • svislé potrubí nad studnou: 5 m - tlaková ztráta od výtlaku čerpadla 5 m = 0,5 Baru
 • součet vodorovných potrubí: 60 m - tlaková ztráta od výtlaku čerpadla 6 m = 0,6 Baru
 • náš požadovaný tlak v nejvyšším a nejvzdálenějším bodě výtlaku: 3,5 Bar = 35 m výtlaku

2 Bar + 0,5 Bar + 0,6 Bar + 3,5 Bar = 6,6 Bar * 10 = výtlak čerpadla 66 m

Abychom dosáhli konečného tlaku 3,5 Bar v nejvyšším a nejvzdálenějším bodě, potřebujeme čerpadlo s maximálním výtlakem 66 m.

Volba průtoku čerpadla podle velikosti domácnosti

Maximální průtok čerpadla se obvykle označuje písmenem Q a zadává se pro každé čerpadlo i s ohledem na nulovou tlakovou ztrátu. Doporučená volba průtoku čerpadla podle velikosti domácnosti:

 • domácnost 1 až 3 osob: maximální průtok 40 l/min.
 • domácnost 3 až 4 osob: maximální průtok 60 l/min.
 • domácnost 4 až 8 osob: maximální průtok 80L/min


Pro jednotlivá čerpadla i domácí vodárny uvádíme výkonové křivky čerpadel.

Tyto grafy ukazují, kolik vody je čerpadlo schopno přečerpat při určitém koncovém tlaku.
Například:

Důležité faktory při výběru čerpadla

 1. Kapacita vodního zdroje: Před výběrem čerpadla je nutné znát přítok vody do studny nebo vrtu. Pokud do studny nainstalujete čerpadlo, jehož průtok je vyšší než samotný přítok vody, může dojít ke vzniku písku, nečistot nebo chodu na sucho. Pokud se obáváte chodu nasucho, doporučujeme nainstalovat ochranu proti chodu nasucho.
 2. Výška vodního sloupce ve studni: Jedná se o údaj měřený ode dna studny po hladinu vody. Ponorná čerpadla musí být pro správnou funkci zcela ponořena ve vodě, z tohoto důvodu potřebujete znát výšku vodního sloupce.
 3. Průměr studny nebo vrtu: V případě vrtů je nutné zvolit ponorné čerpadlo s průměrem o 10 mm menším, než je vnitřní průměr vrtu, a to z důvodu pohodlné manipulace s čerpadlem a dostatečného sacího výkonu.
 4. Dimenze potrubí: Nedoporučuje se zmenšovat výtlak čerpadla o více než jeden rozměr bezprostředně u výtlaku čerpadla. Proto je nejideálnější volit čerpadlo podle rozměrů daného potrubí a zamezit průtokovým a tlakovým ztrátám.
Produkt byl úspěšně přidán do košíku