d
h
m
s

V souladu s § 1824 - 1830 a § 2001-2005 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, vám poskytujeme vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení.

Formulář pro odstoupení od smlouvy Prodoshop.CZ

  1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ má kupujíci právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den 14 denní lhůty.
  2. Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.
  3. Kupující je oprávněn použít na odstoupení od Kupní smlouvy formulář uveden na Internetové stránce, který vyplněný zašle Prodávajícímu. Prodávající je povinen ihned po obdržení odstoupení od Kupní smlouvy poskytnout Kupujícímu potvrzení o přijetí oznámení o uplatnění práva odstoupit od Kupní smlouvy.
  4. Pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak, Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej Zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků Kupujícího nebo Zboží určené speciálně pro jednoho Kupujícího nebo Zboží, které je vzhledem k jeho povaze po dodání neoddělitelně smíchané s jiným Zbožím.
  5. Kupující je povinen Zboží vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy odesláním Zboží na adresu Prodávajícího, která je uvedena v Objednávce, nebo jej předat přímo Prodávajícímu. Při odstoupení od Kupní smlouvy nese Kupující náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu. Zboží odesláno na dobírku se považuje za nesplnění povinnosti vrátit zboží Prodávajícímu, a tedy nebude Prodávajícím převzato. Takový Zboží bude Kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět.
  6. Pokud Kupující využije právo na vrácení Zboží, musí být Zboží nepoškozené, bez známek opotřebení a v původním obalu.
  7. Prodávající vrátí Kupujícímu všechny platby, které od Kupujícího přijal na základě Kupní smlouvy, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne písemného doručení odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jaký použil kupující při jeho platbě nebo převodem na bankovní účet Kupujícího.
  8. Prodávající však není povinen uhradit Kupujícímu dodatečné náklady, pokud si Kupující zvolil jiný způsob doručení jako je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Prodávajícím, přičemž pod dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil Kupující a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Prodávajícím.
  9. Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s Zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti Zboží.
  10. Pokud by bylo vrácené Zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vzniká Prodávajícímu právo na náhradu škody.

Kompletní znění Všeobecných obchodních podmínek si můžete přečíst ZDE.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku